הינכם מוזמנים להוריד את המסמכים הבאים:

 

אישור ניהול ספרים מדיליין בע"מ

 

ניכוי מס במקור מדיליין בע"מ